Privacybeleid CLUB AT35

Algemeen
Als je een lidmaatschap hebt of een lidmaatschap wilt afsluiten, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:
1. welke gegevens wij van jou verwerken;
2. waarom wij dat doen;
3. hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Welke gegevens verwerken we?
Club at 35 B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• IP-adres;
• gegevens over jouw activiteiten op onze website;
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• internetbrowser en apparaat type;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• adresgegevens;
• geboortedatum;
• geslacht;
• voor- en achternaam;
• bankrekeningnummer;
• wanneer je jezelf laat meten, verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen jouw hartslag, bloeddruk, lengte, gewicht.

Cookies
Club at 35 B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Club at 35 B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?
Club at 35 B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:
• het afhandelen van jouw betaling;
• het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Club at 35 B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
• Club at 35 B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven, hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. Je kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen op de website of in de app, je kunt jouw voortgang niet inzien en wij kunnen je niet de persoonlijke begeleiding geven op basis van jouw resultaten.

Delen met anderen
Club at 35 B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Club at 35 B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wettelijke verplichting
We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketingactiviteiten
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).
Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Onderzoek
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Beveiliging
We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Camerabeveiliging
In de Club is camerabewaking. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt ter voorkoming van/ in geval van misstanden.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@clubat35.nl
Wil je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief of andere mailings? Dan staat er altijd een link onderaan de e-mail waarmee je direct wordt uitgeschreven uit de desbetreffende mailing.